top of page

In de beleidsplannen is IT key

Een verandering van IT vraagt veel van uw organisatie. Te beginnen met de rol van IT in uw bedrijf. De ontwikkelingen gaan zo snel. De vraag is of je in staat bent om deze bij te benen. En moet je deze expertise dan zelf in huis halen?

Vraag is, doet u uw ICT zelf of besteedt u het uit? Ieder keuze heeft zijn voor -en nadelen. Elementen die een rol spelen zijn beleidskeuzes, schaalgrootte, specialisatie en beschikbare expertise

 

Welke keuze u ook maakt, van belang is de regie die voert op uw ICT. Daarvoor bent u altijd zelf verantwoordelijk. En omdat ICT een steeds groter belang gaat spelen in de business, gaat het niet alleen om de ICT uitvoering, maar ook om de toepasbaarheid van ICT als business instrument

ICT en Business vloeien steeds meer in elkaar over. Dat vraagt om een andere invulling van uw organisatie. U de regie, de uitvoering elders. Andere skills zijn nodig. Welke? Dat hangt af van de keuzes die u maakt.

shutterstock_303208364.jpg
bottom of page